Disclaimer

Deze website is eigendom van Lennik Archief (Jan Van Reepingen)

Contactgegevens: Karel Keymolenstraat 19, 1750 Lennik, 02 532 04 56
Adres maatschappelijk zetel:
Telefoon: 02 532 04 56
E-mail:
Ondernemingsnummer: BTW BE

De toezichthoudende autoriteit:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lenniks Archief of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Lenniks Archief levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Lenniks Archief de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Lenniks Archief kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Lenniks Archief geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Lenniks Archief kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Lenniks Archief verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Algemene voorwaarden lid Lenniks Archief

Men kan lid worden door 20 euro te storten op rekeningnummer BE71 8601 1503 1369. Opgelet: je moet je steeds via onze website inschrijven! Je lidgeld is geldig voor één jaar. Tegen het einde van deze periode ontvang je van ons automatisch een nieuwe vraag tot betaling via e-mail om je lidmaatschap te verlengen.

Het lidmaatschap houdt in:

  • het volledig archief bezoeken via deze website
  • korting op onze activiteiten
  • korting op onze publicaties
  • op de hoogte blijven van onze toekomstige activiteiten

Op de homepagina wordt het concept haarfijn uitgelegd.

Het opzoekwerk van het Lenniks Archief wordt in onze eigen bibliotheek opgezocht of uit het gemeentearchief of uit oude kranten. Alle teksten zijn hierdoor authentiek en zo waarheidsgetrouw als maar kan weergegeven. Het zou eventueel kunnen dat sommige andere archiefstukken een ander verhaal voorspiegelen. De vraag is dan wie heeft het bij het rechte eind? Als blijkt dat het Lenniks Archief in de fout is gegaan dan zal dit zo vlug mogelijk rechtgezet worden. Bij eventuele gegronde klachten zullen wij een artikel uit de website verwijderen. Voor eventuele foutieve dwalingen kan het Lenniks Archief echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Interesse in de Lennikse geschiedenis?

Word lid van het Lenniks archief!