Naar alle berichten
Lenniks Archief

Voorpublicatie rond boek - "Geschiedkundige wandeling doorheen ons Lenniks verleden"

Geschreven door Jan Van Reepingen op . Aangepast op .

 

(blz3)

1799     Burgemeester Goossens

We beginnen onze reis in het verleden met het oudste boek dat we terugvonden in ons gemeentearchief.
Het is een volksregister van 17 maart 1799. Ondanks dat de tekst in het oud-Nederlands werd opgesteld zitten we ten tijde van de Franse Republiek. We waagden ons aan een vertaling.

“Register der  Gemeynte van St Quintens Lennick”
(Register van de gemeente Sint-Kwintens-Lennik)
Behelzende de Naemen van dito Inwoonders.
(Bevat de namen van deze inwoners)
Den Nomber van hunne Woonplaetzen.
(Het aantal woonplaatsen.)
De Personéle huerSomme Diër, het Beloop hun’er Gagiën.
(De persoonlijke huursom, het beloop van hun wedde)
De In hunnen Dienst hebbende persoonen, hunne Pracht, of zij Getrouwt, Weduwenaer of Jongman zijn Mitsgoeder. (De in hun dienst hebbende personen, hun pracht of zij getrouwd, weduwnaar of jongeman zijn met goederen)
De Kinderen zoo Onder als Boven de Twelf Jaeren met de Persoonen Boven de 60 Jaeren
(De kinderen zowel onder als boven de twaalf jaar en de personen boven de 60 jaar)

(blz5)

Voor Den Jaere 7. van het Fransch Republiek
(Voor het jaar 7 van de Franse Republiek)

In die tijd schreven de notabelen nog veel met hoofdletters in het midden van de zinnen, zelfs in het midden van woorden ( zie huerSomme ). Enkel en alleen omdat dit mooier oogde.
Lange aa klanken werden steeds ae geschreven. De andere lange klinkers werden geschreven zoals uitgesproken (Inwoonders, Persoonen…) (D1)

De Fransen hielden er ook een andere jaartelling op na, hier spreken ze over het jaar 7 opgemaakt in het jaar 8 van de Franse republiek door de toenmalige gemeentesecretaris Goossens.

Opvallend is de munteenheid die werd uitgedrukt in “livres”. De laatste munten in de livre-munteenheid werden gemaakt in het tweede jaar van de republiek (1794) om in 1795 plaats te maken voor de Franse frank. De livre bleef een wettelijk betaalmiddel in de Kanaaleilanden tot 1834.

De toenmalige burgemeester was heel waarschijnlijk A. Goossens. Het was ten tijde van de Franse republiek de gewoonte dat de burgemeester eveneens de functie van secretaris op zich nam. Schepenen en gemeenteraadsleden waren Fi De Samblanx, Van Nechel, De Munck, Clerinckx en De Cuyper, namen die ons vandaag anno 2017 nog welbekend in de oren klinken (D2).

Het bevolkingsregister was een opsomming van de bevolkingsgroep. Zoveel dienstmeiden, zoveel kinderen onder de twaalf jaar, zoveel kinderen boven de 12 jaar enz.
We lezen eveneens dat G. De Samblanckx de “champêtre”(veldwachter) van het dorp is.
J.B. Jacobs was de “collecteur dezer gemeynte”(gemeenteontvanger). (D3)

Reageer gerust bij foutieve interpretaties of spellingsfouten via de rubriek Speakerscorner

Naar alle berichten
Interesse in de Lennikse geschiedenis?

Word lid van het Lenniks archief!